erzielt

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Sie erzielen ein regelmäßiges Einkommen.

Evet, oldukça düzenli bir gelire sahipsiniz.

Miterdlinge, wir haben eine Einigung erzielt.

Sevgili Dünyalılar, bir antlaşmaya vardık.

Manuellen Eingriff erzielt.

Manuel İptale Erişildi.

Sie erzielen nie solche Renditen.

Bu kadar kazanç sağlamaları mümkün değil.

Diplomaten und Bürokraten mögen anders funktionieren, aber sie erzielen genau dieselben Resultate.

Diplomat ve bürokratlar farklı çalışıyor olabilir, ama aynı sonuca ulaşıyorlar.

Unsere heutige Festrednerin erzielte den höchsten Notendurchschnitt seit Bestehen der "Merriweather High".

Bugünkü açılış konuşmacısı, Merriwether Lisesi tarihindeki en yüksek not ortalamasına sahip.

Die Schüler von Columbine erzielten gegen K-Mart einen überwältigenden Sieg.

Bu Columbine öğrencilerinin K-Mart'a karşı kazandıkları parlak bir zaferdi.

Der Plan erzielt eine Schockwirkung.

Planımız şok etmek ve korkutmaktı.

Durch Protonen und lonenbeschuß erzielen wir Antimaterie.

Antimadde yapmak için iyonIarIa protonIarı bombaIıyorduk.