German-Turkish translations for et cetera:

vesaire · other translations

et cetera vesaire

Wir brauchen Veranstaltungshinweise, Melderegister, Datenabgleich von Sozialversicherungsnummern et cetera.

Olay takvimleri, polis kayıtları sosyal sigorta numaralarının veri kontrolü vesaire lazım.

England den Engländern, et cetera.

İngiltere İngilizler için, vesaire.