German-Turkish translations for etwa:

yaklaşık · kadar · yaklaşık olarak · neredeyse, nerdeyse · takriben · hemen · sadece · ortalama · kabaca · hakkında · other translations

etwa yaklaşık

Etwa sechs Millionen Dollar wert.

Yaklaşık altı milyon dolar değerinde.

Etwa vier Minuten.

Yaklaşık dört dakika.

Etwa neun Monate.

Yaklaşık dokuz ay.

Click to see more example sentences
etwa kadar

Etwa sechs oder sieben Minuten.

Altı, yedi dakika kadar.

Etwa eine Woche, denke ich.

Bir hafta kadar sanırım.

Etwa sechs Kohorten.

Altı tabur kadar.

Click to see more example sentences
etwa yaklaşık olarak

Ein großer Granitblock. Etwa einen halben Meter hoch.

Büyük granit bir taş yaklaşık olarak bir buçuk metre boyunda.

Gewöhnlich dauert es etwa neun Monate.

Genelde yaklaşık olarak dokuz ay sürer.

Ein Inch entspricht etwa der Breite einer Fingerspitze. Professor.

Bir inç yaklaşık olarak bir parmak kalınlığındadır.

Click to see more example sentences
etwa neredeyse, nerdeyse

Seit etwa zwei Monaten.

Neredeyse iki ay oldu.

Aber alle Gästequartiere sind etwa gleich groß.

Ama bütün misafir kamaraları neredeyse aynı boyutta.

Etwa einen Tag.

Neredeyse bir gün.

etwa takriben

Etwa zwei Stunden.

Takriben iki saattir.

Sie verschwand vor etwa zehn Tagen.

Takriben on gün önce kayboldu.

etwa hemen

Vor etwa sechs Monaten, direkt nachdem wir hierher gezogen sind.

Altı ay kadar önce. Buraya taşındıktan hemen sonra.

etwa sadece

Wo ich arbeite, gibt es nur etwa sechs.

Çalıştığım yerde sadece altı tane kadar var.

etwa ortalama

Ein durchschnittliches Paar Damenschuhe wiegt etwa ein halbes Pfund.

Ortalama bir kadın ayakkabısı yaklaşık yarım pound tutar.

etwa kabaca

Etwa zehn Minuten.

Kabaca on dakika.

etwa hakkında

Und ich denke, sie verdient etwas Besseres, du etwa nicht?

Bence daha iyisini hak ediyor, öyle değil mi?