German-Turkish translations for evakuieren:

tahliye etmek · boşaltmak · other translations

evakuieren tahliye etmek

Wir müssen evakuieren.

Tahliye etmemiz gerekiyor.

Judoon werden evakuiert.

Judoonlar tahliye edilecek.

Der Bereich wird evakuiert.

Bütün bölge tahliye edildi.

Click to see more example sentences
evakuieren boşaltmak

Wir mussten evakuieren.

Boşaltmak zorunda kaldık.

Meine Schwesterwurde in ein Durchgangslager evakuiert.

Evi boşaltılan kızkardeşimden bir mektup aldım.

Die Armee hat den Downtown-Slum-Bereich Crime Alley evakuiert.

Ordu birlikleri Crime Alley ismi ile bilinen alanı boşalttı.