exekutiert

Exekutieren wir eine kulturelle Aktivität.

Bugün kültürel bir etkinlik yapacağız.

Kitage, exekutiert sie!

Kitago, infazı gerçekleştir!

Lily Gray wurde kaltblütig exekutiert.

Lily Gray soğukkanlılıkla infaz edildi.

Nach einer blutigen Geiselnahme, die Ryan Hardy beendete, wurde Serienmörder Joe Carroll gestern exekutiert.

Ryan Hardy tarafından çözülen bir rehine krizinden sonra seri katil Joe Carroll dün idam edildi.

FLASH GORDON ERDLING EXEKUTIERT VON MING

FLASH GORDON DÜNYALl, MING TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Und du und Maggie wurdet beinahe exekutiert.

Sen ve Maggie de neredeyse infaz edilecektiniz.

Und dann werden sie ihn exekutieren.

Ve sonra, onu idam edecekler.

Du hast Lily Gray exekutiert und es vertuscht.

Lily Gray'i infaz ettin ve üstünü kapattınız.

Eure Majestät, Erlaubnis zum Exekutieren?

Majesteleri, Öldürmemize izin verin

Die Föderation exekutiert niemanden.

Federasyon, idam cezasını uygulamıyor.