German-Turkish translations for existieren:

var olmak · yaşamak · other translations

existieren var olmak

Ich kann ohne dich nirgends existieren.

Ben artık sen olmadan var olamam.

Ich meine, für dich hat sie niemals existiert.

Demek istediğim o senin için hiç var olmadı bile.

Er hat nie existiert.

O hiç var olmadı ki.

Click to see more example sentences
existieren yaşamak

Du musst überleben oder ich werde nie existieren.

Yaşamak zorundasın yoksa ben hiç var olmayacağım.

Sie existieren als ionisierte Gaswirbel.

İyonize gaz girdapları şeklinde yaşarlar.

Er existiert nicht, verstanden?

O yaşamıyor. Anladın mı?

Click to see more example sentences