German-Turkish translations for fällen:

tuzak · öldürmek · vermek · düşmek · kesmek · other translations

fällen tuzak

Könnte eine Falle sein.

Bir tuzak da olabilir.

Nein. Es ist eine Falle.

Hayır, bu bir tuzak.

Es ist eine Falle!

Ne için? Bu bir tuzak!

Click to see more example sentences
fällen öldürmek

Ich meine Sie haben zwei Grippen, eine Mandelentzündung und einen schlimmen Fall von Kopfläusen.

Yani elinde iki adet grip, bir bademcik iltihabı ve öldürücü hastalığımız bir saç biti var.

Diese Falle tötet Hood.

Bu tuzak Hood'u öldürecek.

Gestern haben mir drei Männer gedroht, mich umzubringen, falls ich dir helfe.

Dün üç adam sana yardım edersem beni öldürmekle tehdit etti.

Click to see more example sentences
fällen vermek

Oh, deine Zeugenaussage beim Denko-Fall ist morgen.

Şahidin yarın Denko davasında ifade veriyor, değil mi?

Der Präsident musste schwere Entscheidungen fällen.

Başkan çok zor kararlar vermek zorunda kalmıştı.

Das Dent-Gesetz gestattet, die Geschlechtertrennung in dringenden Fällen aufzuheben.

Dent Yasası olağanüstü durumlarda ayrım gözetmememize izin veriyor.

Click to see more example sentences
fällen düşmek

Wie eine Ratte in der Falle.

Tuzağa düşmüş bir fare gibi.

Wie einer Höhle oder irgendeinem Unterholz, guter Platz für eine Falle.

Bir çalılık veya mağara gibi tuzağa düşmek için uygun bir yerin.

Im zweiten Fall hat er uns reingelegt.

İkinci seferde de bizi tuzağa düşürdü.

Click to see more example sentences
fällen kesmek

Es ist sicher eine Falle.

Bir tuzak olduğu kesin.

Ich denke, das ist der Fall.

Sanırım bu kesin bir şey.