German-Turkish translations for fällen:

tuzak · öldürmek · vermek · düşmek · kesmek · other translations

fällen düşmek

Wie eine Ratte in der Falle.

Tuzağa düşmüş bir fare gibi.

Wie einer Höhle oder irgendeinem Unterholz, guter Platz für eine Falle.

Bir çalılık veya mağara gibi tuzağa düşmek için uygun bir yerin.

Im zweiten Fall hat er uns reingelegt.

İkinci seferde de bizi tuzağa düşürdü.

DREAMTEAM LÖST TORNADO-FALL dank der Arbeit des Dreamteams.

RÜYA TAKIMI TORNADO DAVASINI ÇÖZDÜ çalışmaları sayesinde düştü.