German-Turkish translations for fürchten:

korkutmak, korkmak · other translations

fürchten korkutmak, korkmak

Ich fürchte, ich machte einen großen Fehler.

Ben Korkarım büyük bir hata yaptım.

Ich fürchte, nein.

Korkarım yok, hayır.

Ich fürchte, ohne Coulson oder ein Wunder, ist sie nur ein wertloses Stück Schrott.

Coulson ya da biraz mucize olmadan korkarım sadece değersiz hurdadan başka bir şey değil.

Click to see more example sentences