German-Turkish translations for fair:

adil · doğru · adilane · adaletle · adaletli · tarafsız · other translations

fair adil

Wir beide wollen einen fairen Vertrag.

İkimiz de adil bir kontrat istiyoruz.

Es ist kein fairer Ort.

Adil bir yer değil.

Nein, das ist nicht fair.

Hayır, bu adil değil.

Click to see more example sentences
fair doğru

Nein, das ist eine faire Frage.

Hayır, bu doğru bir soru.

Komm schon, Mini, das ist nicht fair.

Hadi ama Mini, bu doğru değil!

Stimmt, das ist nicht fair.

Doğru, bu adil değil.

Click to see more example sentences
fair adilane

Es ist ein fairer Handel.

Bu adilane bir alışveriş.

Es ist nicht fair für dich oder Andrew.

Bu senin veya Andrew için adilane değil.

fair adaletle

Ich denke, das ist fair.

Bence bu adil. Adalet?

fair adaletli

Jung, ambitioniert, hartnäckig, aber fair.

Genç, hırslı, tuttuğunu koparan, ama adaletli.

fair tarafsız

Sie sollen fair und objektiv sein.

Adil ve tarafsız olmaları gerekir.