German-Turkish translations for familiär:

ailevi · other translations

familiär ailevi

Es ist ein familiärer Notfall.

Ah, bu bir ailevi durum.

Er hatte familiäre Probleme und fing an, zu viel zu trinken.

Pek çok ailevi sorunları vardı. Çok fazla içki içmeye başladı. O

In jenen Tagen hieß das 'familiäre Schwierigkeiten'.

O günlerde buna "ailevi mesele" denirmiş.

Click to see more example sentences