German-Turkish translations for feiern:

kutlama · kutlamak · anmak · tören · other translations

feiern kutlama

Wir verdienen eine kleine Feier.

Küçük bir kutlamayı hak ediyoruz.

Wir feiern heute ein Fest.

Bugün bir kutlama var.

Eine kleine Feier Schon?

Küçük bir kutlama yaptık.

Click to see more example sentences
feiern kutlamak

Heute Abend feiern wir auch Briareos' Wiederherstellung.

Bu akşam Briareos'un tam iyileşmesini de kutluyoruz.

Wessen Geburtstag feiern wir?

Kimin doğum gününü kutluyoruz?

Ich wollte feiern.

Seni kutlamak istedim.

Click to see more example sentences
feiern anmak

Zur Feier des achten Jahrestags unserer Republik.

Cumhuriyetimizin sekizinci yıl dönümünü anmak için

Es sind nicht nur Kriegsgedenkfeiern, sondern auch Feiern für den Frieden.

Bu törenler savaşı anmak için değil, barışı kutlamak için de yapılır.

feiern tören

Wir nennen es Feier und nicht Zeremonie, weil es kein leeres Ritual ist.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

Es sind nicht nur Kriegsgedenkfeiern, sondern auch Feiern für den Frieden.

Bu törenler savaşı anmak için değil, barışı kutlamak için de yapılır.