German-Turkish translations for festhalten:

sıkı tutmak · tutunmak · other translations

festhalten sıkı tutmak

Gut festhalten, Idefix.

Sıkı tutun İdefiks.

festhalten tutunmak

Das war wohl eine Gewohnheit, etwas zum Festhalten.

Sanırım bu bir alışkanlık olmalı, tutunacak bir şey.