festlegen

Ich versuche, hier etwas festzulegen.

Burada bir şeyleri halletmeye çalışıyorum.

Habt ihr ein Datum festgelegt?

Bir tarih belirlediniz mi?

Manche Dinge sind festgelegt, andere sind änderbar.

Bazı şeyler değişir, bazılarıysa sabit kalır.

Koordinaten festgelegt, Sir.

Koordinatlar hazır, efendim.

Der Hochzeitstermin ist schon festgelegt!

Crépin-Jaujard'la, düğün tarihi konusunda anlaştık!

Konntest du einen Todeszeitpunkt festlegen?

Ölüm saatini belirleyebildiniz mi?

Der Staatsanwalt will die Kaution für Pattersons Frau festlegen.

Savcı, Patterson'ın karısı için kefalet çıkarmak istiyor.

Aber wenn du die Preise festlegst

Ama eğer sen fiyatları ayarlarsan

Die Vereinbarung hat nur festgelegt, dass Saras Krankenhauskosten gedeckt wurden.

Anlaşma dili belirtiyor ki sadece Sara'nın hastane faturaları karşılanacak olan.

Erst müssen Harvey und ich die Regeln festlegen.

Harvey ve ben kuralları belirleyene kadar olmaz.