German-Turkish translations for fliegen:

gitmek · uçmak · uçan · sinek · uçarlar · other translations

fliegen gitmek

Deswegen fliegen wir morgen zurück.

Bu yüzden yarın eve gidiyoruz.

Fliegen wir jetzt nach Hause?

Eve mi gidiyoruz şimdi?

Wir fliegen hinein!

İçeri doğru gidiyoruz!

Click to see more example sentences
fliegen uçmak

Kein Fliegen mehr.

Artık uçmak yok.

Ist wie fliegen.

Tıpkı uçmak gibi.

Aber du Du willst fliegen.

Ama sen sen uçmak istiyorsun.

Click to see more example sentences
fliegen uçan

Aber wir sahen ihn fliegen.

Ama onun uçtuğunu gördük!

Können Yetis auch fliegen?

Yetiler de uçuyor mu?

Der Slusher wird wieder fliegen.

Evet, evet! Uçan Meyve yine uçacak.

Click to see more example sentences
fliegen sinek

Deine Sgabba-Fliegen haben versagt!

Senin Sgabba sinekleri başaramadı!

Ruten, Rollen, Schnüre, Köder, Spinner, Fliegen, Käfer, Kescher, das ganze Zeug.

Bastonlar, makaralar, oltalar, kapanlar, fırıldaklar, sinekler, böcekler, kaşıklar whole mess!

Ich verlange, zerstücke all die ursprünglichen Keime und ihr gebt mir furzende Fliegen!

Ben meşeleri ikiye bölen yıldırımlar istiyorum ve siz bana sinek osuruklarıyla cevap veriyorsunuz!

Click to see more example sentences
fliegen uçarlar

Wisst ihr warum Enten in V-Formation fliegen?

Ördekler neden "V" şekliyle uçarlar, biliyor musunuz?