folgte

Wer ihn auch bedrohte, muss ihm gefolgt sein.

Onu her kim tehdit ettiyse, takip etmiş olmalı.

Wir folgten ihm hierher, aber wir haben ihn verloren.

Onu buraya kadar takip ettik ama sonra kaybettik.

Nach unserer Trennung folgte ich ihm monatelang.

Biz ayrıldıktan sonra onu aylarca takip ettim.

Nein, wir sind euch gefolgt.

Hayır, seni takip ettik.

Jemand ist uns gefolgt.

Biri bizi takip etti.

Sie müssen uns gefolgt sein.

Bizi takip etmiş olmalılar.

Sind Sie uns gefolgt?

Bizi takip mi ettin?

Aber Kazims Männer sind euch gefolgt.

Ama Kazım'ın adamları izlerinizi takip etti.

Sie folgten ihm nach Hause.

Onu evine kadar takip ettin.

Sie sind uns hierher gefolgt.

Bizi buraya kadar takip ettiler.