German-Turkish translations for formen:

şekillendirmek · biçimlendirmek, biçim · biçim vermek · other translations

formen şekillendirmek

Multi-Form, sehen Sie?

Çok-şekilli, gördün mü?

Wie legt eine geometrische Form ein Computersystem lahm?

Geometrik bir şekil bilgisayar sistemini nasıl çökertebilir?

Sie haben außerdem eine komplizierte Form.

Ayrıca çok da karmaşık bir şekilleri var.

Click to see more example sentences
formen biçimlendirmek, biçim

Molekulare Fibrillen Anregung! Erschaffen in Form von Strohmännern.

Saman adam biçimi verilmiş moleküler saçaklı canlandırma.

Andromeda ist mutiert zu einer nicht-ansteckenden Form.

Andromeda, bulaşıcı olmayan bir biçime mutasyona uğradı.

formen biçim vermek

Molekulare Fibrillen Anregung! Erschaffen in Form von Strohmännern.

Saman adam biçimi verilmiş moleküler saçaklı canlandırma.