German-Turkish translations for fortbringen:

götürmek · other translations

fortbringen götürmek

Ich muss Euch fortbringen.

Seni alıp götürmem lazım.

Dich von hier fortbringen, zu einem sicheren Ort.

Seni buradan çıkarıp güvenli bir yere götürmeyi.

Jolene wurde im Krankenwagen fortgebracht.

Jolene'i de ambülansta götürdüler.