German-Turkish translations for fortschreiten:

ilerlemek, ilerleme · other translations

fortschreiten ilerlemek, ilerleme

Seit wann ist Fortschritt scheitern?

Ne zamandır ilerleme başarısızlık oldu?

Vielleicht sollte der Fortschritt mal verlieren.

Belki de ilerleme bir kez olsun kaybetmeli.

Dr. Hodgins macht Fortschritte.

Dr. Hodgins ilerleme kaydediyor.

Click to see more example sentences