German-Turkish translations for gedenken:

anı · düşünmek · anmak · other translations

gedenken anı

In Spanien gibt es ein Denkmal, das Christopher Columbus gedenkt.

İspanya'da Christopher Columbus'un anısına dikilmiş bir heykel var.

In stillem Gedenken an Fabienne Vonier und Karl "Baumi" Baumgartner

Fabienne Vonier ve Karl "Baumi" Baumgartner'in dingin anılarına

In Gedenken an Mike Nichols

Mike Nichols'un anısına ithafen

Click to see more example sentences
gedenken düşünmek

Ich frage dich daher, was du nun zu tun gedenkst?

Bu yüzden sana soruyorum şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?

Und wann gedenkst du zu fahren?

Peki ne zaman ayrılmayı düşünüyorsun?

gedenken anmak

Wir sind heute hier um Eddie Barzoons zu gedenken.

Bugün burada bulunmamızın nedeni Eddie Barzoon'u anmak.