gedreht

Ich drehe noch eine Runde.

Bir tur daha atacağım.

Wir drehen eine wichtige Szene.

Çok önemli bir sahne çekeceğiz.

Welche Szene drehen wir zuerst?

İlk hangi sahneyi çekiyoruz?

Alles dreht sich.

Her şey dönüyor.

Gleichzeitig nach links drehen.

Aynı anda sola çevireceğiz.

Antworte oder ich drehe durch.

Cevap ver yoksa takla atarım.

Nach rechts drehen.

Şimdi sağa dön.

Sich drehend wie dieser Basketball.

Basketbol topu gibi dolanıyorum.

Wir drehen einen Kriminalfilm.

Bir suç filmi çekiyoruz.

Wann wird gedreht?

Ne zaman çekilecek?