German-Turkish translations for gefährlich:

tehlikeli · riskli · other translations

gefährlich tehlikeli

Sie spielen ein gefährliches Spiel.

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun.

Heute Nacht lebe ich gefährlich.

Bu gece tehlikeli hissediyorum.

Barbara, mich belasten sehr gefährliche Sachen

Barbara, benim uğraştığım işler çok tehlikeli.

Click to see more example sentences
gefährlich riskli

Das ist gefährlich! Ich bin ein hochtrainierter Astronaut!

Bu çok riskli ve ben eğitimli, profesyonel bir astronotum.

Ich wählte die dritte und gefährlichste, besonders, wenn Vater im Haus herumlungerte.

Ben üçüncü ve en riskli olanı seçtim, özellikle babam evin etrafında gezinirken.

Panama ist gefährlich.

Panama çok riskli.