German-Turkish translations for gefühlvoll:

duygusal, duygulu · hassas · other translations

gefühlvoll duygusal, duygulu

Du hast meine gefühlvollen, aber eindringlichen Augen.

Gözlerin, benim duygulu ve akıldan çıkmayan gözlerime çekmiş.

Sebastian ist so ein gefühlvoller Mensch.

Sebastian bir çok duyguyu aynı anda yaşıyor.

gefühlvoll hassas

Braune Augen. Gefühlvoll.

Kahverengi gözlü, hassas.