gekillt

Gekidnappt. Gekillt. Ungekillt.

Kaçırılman, öldürülmen, dirilmen

Diese Kälte killt mich

Bu nezle beni öldürüyor.

Wir müssen diesen Nichtwähler killen

Bu oy vermeyen aptalı öldürmeliyiz!

Der Typ killt Menschen für Geld.

Herif para için insanları öldürüyor.

Du und deine Rotzkanone hättet mich fast gekillt.

Sen ve senin Snot-roketlerin az kalsın beni öldürtecekti!

Eure Maschine hat Rodriguez gekillt.

Sizin makineniz rodriguez'i öldürdü.

Nein. Ruben würde dich killen.

Hayır, Ruben seni öldürür.

Also hab ich Ihn versehentlich gekillt.

Ben de yanlışlıkla öldürdüm onu.

Was glaubst du warum killt er diese Menschen?

Sence bu şey, neden insanları gelişi güzel öldürüyor?

Ein Nebengeschäft des führenden Rechtsberaters von Connex-Killen während des Genehmigungsverfahrens für die Fusion.

Connex-Killen birleşimine hükümetten onay almaya çalışan avukatlardan birinin yararına bir sözleşme.