German-Turkish translations for gelangen:

ulaşmak · varmak · other translations

gelangen ulaşmak

Wir fuhren ins Ungewisse. Aber um dorthin zu gelangen, mussten wir dem Normaltouristenpfad folgen.

Büyük bilinmeze yöneldik, ama oraya ulaşmak için, turistilerin izlediği yolu izlemeliyiz.

Heute ist die Epidemie über die Kanäle nach Christiansborg gelangt.

Bugün salgın kanalları da geçti ve Christiansburg'a ulaştı.

Das Pepelaz wird nicht zur Erde gelangen.

Bir pepelats için Dünyaya ulaşmak imkansız.

gelangen varmak

Da draußen, da ist die große Welt, und manchmal gelingt es der kleinen Welt, die große Welt so zu spiegeln,

Dışarıda büyük bir dünya var ve bazen bu küçük dünya o büyük dünyayı öylesine güzel aksettirir ki,..

Verehrte Geschworene, sind Sie zu einem Urteil gelangt?

Sayın jüri başkanı, jüri bir karara vardı mı?