German-Turkish translations for gelaufen:

çalıştırmak · other translations

gelaufen çalıştırmak

Unsere Netzwerke laufen noch, oder?

Ağlarımız hâlâ çalışıyor, değil mi?

Alle Triebwerke laufen.

Tüm motorlar çalışıyor.

Jetzt versucht er zu laufen und Wörter zu bilden und ich will ein Teil von alldem sein.

Şu anda yürümeye ve konuşmaya çalışıyor ve ben de bunların bir parçası olmak istiyorum.

Click to see more example sentences