German-Turkish translations for gelingen:

başarı · varmak · başarmak · başarılı olmak · other translations

gelingen başarı

Aber es kann ihm gelingen.

Ama o başarılı olabilir.

Gelingt's aufs Erste nicht, Mr. Kidd, so fasse Mut, nur Mut, Mr. Wint.

Eğer başarılı olamazsanız Bay Kidd Deneyin, tekrar deneyin Bay Wint.

Der Plan ist kühn genug, um zu gelingen, O'Neill.

Plan başarılı olmaya yetecek kadar iyi, O'Neill.

gelingen varmak

Da draußen, da ist die große Welt, und manchmal gelingt es der kleinen Welt, die große Welt so zu spiegeln,

Dışarıda büyük bir dünya var ve bazen bu küçük dünya o büyük dünyayı öylesine güzel aksettirir ki,..

Verehrte Geschworene, sind Sie zu einem Urteil gelangt?

Sayın jüri başkanı, jüri bir karara vardı mı?

gelingen başarmak

Einem Eloi gelang die Flucht.

Bir Eloi kaçmayı başardı.

gelingen başarılı olmak

Aber es kann ihm gelingen.

Ama o başarılı olabilir.