German-Turkish translations for genügend:

yeterli · kâfi · other translations

genügend yeterli

Wenn genügend Leute Angst haben, kann alles passieren.

Eğer insanlar yeterince korkarsa her şey olabilir.

Haben wir genügend Seil?

Yeterince halat var mı?

Clementina sagt, mein Diplom in Pädagogik und das Rote-Kreuz-Buch genügen. Dein Diplom?

Clemen pedagoji diplomamı ve KızıI Haç karnemi gösterirsem yeterli olacağını söylemişti.

Click to see more example sentences
genügend kâfi

Das genügt für das erste Treffen.

İlk toplantı için, bu kadarı kafi.

Das sollte wohl genügen.

Sanırım bu kadarı kâfi.

Ist gut, Peter, das genügt.

Tamam, Peter. Bu kadarı kafi.