German-Turkish translations for genutzt:

kullanılmış · other translations

genutzt kullanılmış

Wir nutzen unsere Gewerkschaftskontakte, Paps.

Sendikanın içindeki bağlantılarımızı kullanırız baba.

Manche Kulturen nutzen Tierorgane für Medizin und Aphrodisiaka.

Bazı kültürler ilaç ve afrodizyak üretmek için hayvan organları kullanırlar.

Das sind Waffenhändler und sie nutzen das Weisenhaus als Schutz.

Bunlar silah kaçakçısı, ve yetimhaneyi paravan olarak kullanıyorlar.

Click to see more example sentences