gesalbt

Ich gehe runter, mehr Salbe holen.

Gidip biraz daha merhem alayım.

Dann brauchen Sie, Mr. oder Mrs. Die wohltuende Wirkung von Moms ätzender Anti-Pilz-Salbe.

Öyleyse siz de, Bay veya Bayan. Mom'ın yakıcı anti-mantar ilacının rahatlatıcılığı gerekiyor!

Willst du eine Salbe?

Biraz merhem ister misin?

Die Griechen andererseits, sie salbten ihre Toten mit Düften und Gewürzen.

Öte yandan Yunanlılar güzel kokular ve baharatlarla ölülerini yağlıyorlarmış.

Ich weiss, deswegen muss ich eine Salbe oder sonst was finden

Biliyorum, bu yüzden bir merhem bir ilaç ya da bir şey bulmam

Ser Bronn vom Schwarzwasser wurde vom König selbst gesalbt.

Pod. Karasu'dan Sör Bronn, bizzat kral tarafından vaftiz edildi.

Aber Sie werden als ein König verehrt und gesalbt werden.

Ama bir kral gibi saygı görecek ve kutsanacaksınız.

Die Tinktur und die Salbe werden helfen

Zorundasın. Tentür ve merhem yardımcı olacaktır.

Bridey Hannon für die Salbe für Herrn Hannons Beine.

Bayan Hannon'in Bay Hannon'in bacağı için aldığı merhemin borcu.

Tilda und Lucas wurden nun gesalbt.

Tilda ve Lucas şimdi vaftiz ediliyor.