German-Turkish translations for geschehen:

olmak · yapmak · olay · gerçekleşmek · varmak · other translations

geschehen olmak

Ihr wird nichts geschehen.

Ona hiçbir şey olmayacak.

Worf, hier geschieht etwas sehr Merkwürdiges.

Worf, burada çok tuhaf şeyler oluyor.

Es geschieht etwas Schlimmes!

Kötü bir şeyler oluyor!

Click to see more example sentences
geschehen yapmak

Ich schwöre, es ist nichts geschehen. Ich habe nichts gemacht.

Yemin ederim, hiç bir şey olmadı ben hiç bir şey yapmadım.

Es muss heute Nacht geschehen.

Bu gece yapılması gerekiyor.

Es muss etwas geschehen, Serge.

Bir şeyler yapmalıyız, Serge.

Click to see more example sentences
geschehen olay

Es geschah letzte Nacht.

Olay dün gece gerçekleşti.

Es geschah im Wohnzimmer, oben.

Olay yukarıda, oturma odasında oldu.

Es geschah in Bisbee.

Bu olay Bisbee'de oldu.

Click to see more example sentences
geschehen gerçekleşmek

Manchmal geschehen Wunder.

Mucizeler bazen gerçekleşir.

Das ist ein Fixpunkt, das muss geschehen, das geschieht immer.

Bu sabit bir nokta, gerçekleşmek zorunda, bu her zaman böyle oluyor.

Die meisten Unfälle geschehen zuhause, ist es nicht so, Mr Vandemar?

Çoğu kazalar evlerde gerçekleşir. Öyle değil mi, Bay Vandemar?

geschehen varmak

Alles geschieht aus einem Grund, Claire.

Her şeyin bir nedeni vardır, Claire.