German-Turkish translations for geschehen:

olmak · yapmak · olay · gerçekleşmek · varmak · other translations

geschehen yapmak

Ich schwöre, es ist nichts geschehen. Ich habe nichts gemacht.

Yemin ederim, hiç bir şey olmadı ben hiç bir şey yapmadım.

Es muss heute Nacht geschehen.

Bu gece yapılması gerekiyor.

Es muss etwas geschehen, Serge.

Bir şeyler yapmalıyız, Serge.

Es geschah im Auftrag von König Aelle, und König Aelle muss dafür leiden.

Bu Kral Aelle adına yapıldı ve bunun hesabını verecek olan da yine Kral Aelle olmalı.

Das könnte über diplomatische Kanäle geschehen, Admiral.

Bu diplomatik kanallarla da yapılabilir, Amiral.

Es muss was geschehen mit Mrs. Fane.

Bayan Fane konusunda bir şey yapılmalı dadı.

Ich will, dass etwas geschieht.

Bir şeyler yapılmasını istiyorum!

Es war Skevur. Und du hast es geschehen lassen.

Bunu Skevur yaptı ve sen de ona izin verdin.

Kriton sagte, es soll geschehen.

Kriton dedi ki: "Bu yapılmalı.

Was geschieht hier außer dem Moonraker und dem Astronautenprogramm?

Burada Moonraker ve astronot programı dışında neler yapılıyor?