German-Turkish translations for gesetzlich:

yasal · kanuni · other translations

gesetzlich yasal

Gesetzliche Pflichten. Finanzielle Pflichten.

Yasal yükümlülükler, maddi yükümlülükler.

Würden Sie gesetzliche Kontrollen der Managerlöhne unterstützen?

Yönetici maaşlarının yasal olarak denetlenmesini destekler misiniz?

Walter steht gesetzlich unter meiner Aufsicht.

Walter yasal olarak benim vesayetimde.

Click to see more example sentences
gesetzlich kanuni

Das gesetzliche Minimum.

Minimum kanuni süre.