German-Turkish translations for getroffen:

vurmak · other translations

getroffen vurmak

Schüsse, ein Officer wurde getroffen.

Ateş açıldı. Bir polis vuruldu.

Ich wiederhole, ein Beamter getroffen!

Tekrarlıyorum. Polis memuru vuruldu.

Der Cho Ming Flughafen wurde getroffen.

Kaptan? Cho Ming havaalanı vuruldu.

Click to see more example sentences