German-Turkish translations for gewähren:

vermek · sağlamak · other translations

gewähren vermek

Keiner wird ihm Immunität gewähren, oder?

Kimse ona dokunulmazlık vermeyecek değil mi?

Ich kann Ihnen offiziell Schutz gewähren.

Yani size resmi koruma verebilirim.

Sie gewähren uns eine neue Identität und Straffreiheit?

Yeni bir kimlik ve yargılanmama sözü verdiniz.

Click to see more example sentences
gewähren sağlamak

Aber nur Gott kann eine solche Verschonung gewähren.

Ama böyle bir gecikmeyi ancak Tanrı sağlayabilir.