German-Turkish translations for gewiss:

kesinlikle · belirli · kesin · tabii ki · other translations

gewiss kesinlikle

Aber ein Kind hatte sie gewiss.

Fakat kesinlikle bir bebeği vardı.

Und meine Sponsoren verlangen ein gewisses öffentliches Image.

Ve benim cirolarım kesinlikle belli bir imajı gerektiriyor.

Das ist gewiss Silas' Königin.

Bu kesinlikle Sila'nın kraliçesi.

Click to see more example sentences
gewiss belirli

Komma, eine gewisse Ratlosigkeit

Akılda belirli bir durgunluk

Connie, für einen gewissen Typ ist Reife überaus wichtig.

Connie, belirli bir tarz için, olgunluk da çok önemli.

Wir wissen beide, dass dadurch gewisse ergänzende Entschädigungen nicht ausgeschlossen

Ikimiz de biliyoruz ki bir prenup belirli tazminatlari imkansiz kilmaz

Click to see more example sentences
gewiss kesin

Ihr Vorschlag hat eine gewisse Logik, Doktor.

Önerinizde kesin bir mantık var, Doktor.

Das gibt eine gewisse Sicherheit.

Bu da kesin bir güvenlik sağlıyor.

Mein Sieg ist gewiss.

Benim için zafer kesin.

gewiss tabii ki

Gewiss, Mr. Reese.

Tabii ki, Reese.

Natürlich, bis zu einem gewissen Punkt.

Belirli bir noktaya kadar tabii ki.