gib

Es gibt noch andere Spiele.

Başka oyunlar da var.

Es gibt starke Interferenzen, aber ich empfange ein paar Daten.

Çok fazla etkileşim var ama bazı veriler alıyorum.

Gibt es einen Grund uns hierzubehalten, Leon?

Bizi burada tutmanın bir sebebi var Leon?

Er gab uns zehn Prozent Rabatt.

Bize yüzde on indirim yapmıştı.

Es gibt Masern, Typhus, Cholera, alle Krankheiten.

Kızamık, tifo, kolera, her hastalık var.

Es gibt jede Menge Männer hier.

Burada bir sürü erkek var.

Es gibt noch Schlimmeres Hier

Daha da kötüsü var burada.

Nein, Sir. Es gibt kein Problem.

Hayır efendim, hiçbir sorun yok.

Es gibt eindeutig zwei verschiedene Mörder und zwei verschiedene Fälle.

Açık bir şekilde iki farklı katil ve iki farklı vaka mevcut.

Hier gibt es ein wenig Arbeit.

Küçük bir işimiz var burada.