German-Turkish translations for gierig:

açgözlü · · hırslı · obur · other translations

gierig açgözlü

Verlogener, gieriger, egoistischer Aufreißer.

Sahtekâr, açgözlü, bencil bir zamparaymış.

Meine kleine, gierige Guati.

Açgözlü küçük Guati'm benim.

Mutter sagte immer, du seiest gierig.

Annem hep açgözlü olduğunu söylerdi.

Click to see more example sentences
gierig

Sie sind gierige, manipulative, kaltherzige, sadistische kleine Biester.

gözlüler, çıkarcılar taş kalpliler, sadist küçük haspalardır.

Gehen wir, meine gierige, kleine Guatie.

Gidelim, gözlü Guatie'm benim.

Ich mag "vorhersehbar"und ich mag" gierig".

Tahmin edilebilir ve gözlü kişileri severim.

Click to see more example sentences
gierig hırslı

Simone ist eine gierige Schlampe.

Simone hırslı bir kaltaktır.

gierig obur

Jacqueline, Teddy, Matilda, gieriger Gus-Gus.

Jacquelin, Thalin, Theodore, obur Gus Gus.