gieriger

Sie sind gierige, manipulative, kaltherzige, sadistische kleine Biester.

gözlüler, çıkarcılar taş kalpliler, sadist küçük haspalardır.

Verlogener, gieriger, egoistischer Aufreißer.

Sahtekâr, açgözlü, bencil bir zamparaymış.

Grässliche alternde, fette, gierige Frauen.

Korkunç, silik, şişman, açgözlü kadınlar.

Aber dieser heiße, gierige Mund.

Ama o kızgın, yırtıcı ağız.

Vielleicht wurde ich gierig.

Belki de açgözlülük yapmışımdır.

Gehen wir, meine gierige, kleine Guatie.

Gidelim, gözlü Guatie'm benim.

Sie gieriger, kleiner Geier.

Seni açgözlü ufak kerkenez.

Meine kleine, gierige Guati.

Açgözlü küçük Guati'm benim.

Ihr gierigen, kleinen Käsefresser!

Siz açgözlü peynir yiyenler!

Bin ich gierig?

Ben mi açgözlüyüm?