German-Turkish translations for glück:

şans, şanslı · mutluluk · other translations

glück şans, şanslı

Aber ich wünsche Ihnen viel Glück.

Ama sana iyi şanslar diliyorum.

Viel Glück, Läufer.

İyi şanslar, kaçak.

Viel Glück, Johnny.

İyi şanslar, Johnny.

Click to see more example sentences
glück mutluluk

Denn Glück ist ein Seelenzustand.

Çünkü mutluluk bir ruh halidir.

Männer Geld Glück alles.

Erkekler para mutluluk herşey.

Ich wünsche mir ein Kind, einen Ehemann, eine Verlobte, ein Auto, Geld, Ruhm, Glück, Gesundheit.

Bana bir çocuk bir koca bir nişanlı bir araba, para şöhret, mutluluk sağlık ver." yazıyor.

Click to see more example sentences