German-Turkish translations for gleich:

hemen · bir · şimdi · aynı · eşit · benzeri, benzer · other translations

gleich hemen

Entschuldigen Sie, ich komme gleich wieder.

Özür dilerim. Hemen geri döneceğim.

Gleich morgen früh.

Hemen bu sabah.

Gleich jetzt, abhauen.

Hemen şimdi gidelim.

Click to see more example sentences
gleich bir

Nichts, ich komme gleich runter.

Hiç bir şey. Aşağı geliyorum.

Ein Wunder, gleich vier davon!

Bu bir mucize, dört taneler!

In Ordnung. Ich komme gleich.

Pekala, bir dakika içinde geliyorum.

Click to see more example sentences
gleich şimdi

Ich werde mich gleich diesen Grundstückbetrugsfällen widmen.

Şimdi de o arazi sahtekarlığını araştırmaya gidiyorum.

Hier, jetzt gleich?

Burada, şimdi mi?

Ich rette dich gleich.

Ben sana sokacağım şimdi.

Click to see more example sentences
gleich aynı

Nein, für mich sind alle Orte gleich.

Hayır, tüm yerler benim için aynı.

Aber alle Gästequartiere sind etwa gleich groß.

Ama bütün misafir kamaraları neredeyse aynı boyutta.

Sind alle Wohnungen gleich?

Tüm daireler aynı mı?

Click to see more example sentences
gleich eşit

Bald werden alle Menschen gleich sein.

Çok yakında bütün insanlar eşit olacak!

Vollmond ist gleich drei Wochen.

Dolunay, üç haftaya eşit.

,Gott erschuf die Menschen gleich und der Colt machte sie verschieden.

Tanrı insanları eşit yarattı ve Colt onları farklı yaptı

Click to see more example sentences
gleich benzeri, benzer

Andy und Frankie sind etwa gleich alt und gleich gebaut mit ähnlichem Hautton.

Andy ve Frankie benzer yüz rengi olan, yaklaşık aynı yaşta ve yapıda çocuklar.