German-Turkish translations for greifbar:

somut · elle tutulur · other translations

greifbar somut

Wir müssen ihnen etwas Greifbares geben.

Evet. Onlara somut bir şeyler vermeliyiz.

Das sind echte, greifbare Ergebnisse.

Bunlar gerçek ve somut sonuçlar.

Unser Erlöser erscheint in einer greifbaren Präsenz.

Kurtarıcımız bu kez somut bir varlığa bürünüyor.

greifbar elle tutulur

Endlich ein greifbarer Beweis.

Nihayet elle tutulur bir kanıt.