German-Turkish translations for greifen:

tutmak · yakalamak · almak · dokunmak · other translations

greifen tutmak

Der hält die Zügel wie einen U-Bahn-Griff.

Dizginleri, metroda bir yere tutunur gibi tutuyor.

Reck dich, streck dich und versuche die Sterne zu greifen

Tutmak için, ellerini daha yükseğe kaldır Ve yıldızları yakala.

Aber Nick Locarno hat sie im Griff. Er schweißt sie zusammen.

Ama Nick Locarno onları hep kolladı, bir arada tuttu.

greifen yakalamak

Sanchez greift Jonathan aber Moonpie kommt von außen und setzt vier Madrider außer Gefecht.

Sanchez Jonathan'ı yakalıyor, ama çılgın Moonpie geliyor ve dört Madrid'li oyuncuyu indiriyor.

In letzter Sekunde griff Babi B-Dawgs Schwanz und rettete ihn.

Babi son saniyede B-Dawg'u kuyruğundan yakaladı ve onu kurtardı.

Reck dich, streck dich und versuche die Sterne zu greifen

Tutmak için, ellerini daha yükseğe kaldır Ve yıldızları yakala.

greifen almak

Ich werde ein Bier greifen.

Ben bir bira alacağım.

greifen dokunmak

Die Symbole unseres Inselstaates zum Greifen nah, fast aufTuchfühlung

Ada ulusumuzun en önemli simgeleri elimizle dokunacak kadar yakın