German-Turkish translations for gross:

büyük · other translations

gross büyük

Aber es ist gross.

Ama büyük bir bölge.

Und du wirst auch gross.

Sen de çok büyüksün ama.

Es ist nie gross genug.

Asla yeterince büyük olmaz.

Click to see more example sentences