German-Turkish translations for gruppieren:

birleştirmek · other translations

gruppieren birleştirmek

Oder man gruppiert sich neu, plant etwas Großes.

Veya yeniden toplanıyor, büyük bir şey planlıyorsundur.