German-Turkish translations for hängen:

asmak · kalmak · takmak · asılmak · asılı olmak · yamaç · other translations

hängen asmak

Rechtsmittel verweigert Hängen in fünf Tagen

Temyiz Başvurusu Reddedildi Beş Gün İçinde Asılacak

Und niemand will eine Frau hängen.

Kimse bir kadını asmak istemez.

Hängen" ist nicht das richtige Wort.

Bağlı" pek doğru bir kelime değil aslında.

hängen kalmak

Bleibt das hier hängen?

Bu burada kalacak.

Also hängen wir mit Miss Moneypenny fest.

Yani biz bayan Money Penny'e kaldık.

Wie immer bleibt alles an mir hängen.

Her zamanki gibi her şey bana kaldı yine.

hängen takmak

Es heißt, Danny und Harold hängen oft mit Pete Doust herum.

Danny ve Harold'ın takıldığı Pete Doust isimli bir çocuk.

Damit wir Tak Mun-Bae hängen können.

Böylece Tak Mun-bae'yi de ipe gönderebiliriz.

hängen asılmak

Möchtest du auch hängen?

Sen de mi asılmak istiyorsun?

hängen asılı olmak

Nein Das sollte im südlichen Empfangsraum hängen.

Hayır, onun güney koridorunda asılı olması lazım.

hängen yamaç

Dieser Hang ist voller Bäume.

Bu yamaçta çok ağaç var.