German-Turkish translations for hängen:

asmak · kalmak · takmak · asılmak · asılı olmak · yamaç · other translations

hängen asılı olmak

Nein Das sollte im südlichen Empfangsraum hängen.

Hayır, onun güney koridorunda asılı olması lazım.