German-Turkish translations for höchstpersönlich:

bizzat · other translations

höchstpersönlich bizzat

Ein Edikt vom Papst höchstpersönlich!

Papa'nın bizzat kendisinin bir fermanı.

Nummer drei an General Ali höchstpersönlich.

General Ali bizzat üç numara yaptı.

Es wurde von Mr. Norrell höchstpersönlich anerkannt.

Bay Norrell tarafından da bizzat kabul görmüştür.

Click to see more example sentences