German-Turkish translations for habgierig:

açgözlü · hırslı · tamahkâr · other translations

habgierig açgözlü

Ein schönes, habgieriges Kind.

Güzel ve açgözlü bir çocuk.

Wir haben auch habgierige Götter.

Bizim de açgözlü tanrılarımız var.

Ich dachte nicht, dass du so habgierig bist, General.

Senin bu kadar açgözlü olduğunu sanmıyordum General.

Click to see more example sentences
habgierig hırslı

Ich bin nicht Ihr kumpel, Sie habgieriges ReptiI!

Ben senin arkadaşın değilim, seni hırslı yaşlı sürüngen.

habgierig tamahkâr

Und du, wie es sich herausstellt, bist eine habgierige, opportunistische, medienhungrige Boulevard-Hure.

Sen de belli ki, tamahkâr, fırsatçı, şöhrete meraklı bir tabloit kevaşesiymişsin.