German-Turkish translations for handeln:

hareket · etmek · yapmak · davranmak · ticaret yapmak · other translations

handeln hareket

Deshalb müssen wir schnell handeln.

Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz.

Ich habe schnell gehandelt.

Ben çabuk hareket ettim.

Einige mögen fragen, "Warum jetzt handeln?

Bazıları, "Neden şimdi harekete geçtin?

Click to see more example sentences
handeln etmek

Deshalb müssen wir schnell handeln.

Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz.

Aber wir stehen unter enormen, Druck, und wir müssen schnell handeln.

Ama büyük baskı altındayız, ve de hızlı hareket etmeliyiz.

Travis hat alleine gehandelt.

Travis tek başına hareket ediyormuş.

Click to see more example sentences
handeln yapmak

Vielleicht haben Sie richtig gehandelt

Pekâlâ, belki de doğru olanı yaptın

Du hast richtig gehandelt, Süße.

Doğru olanı yaptın tatlım.

Und du hast alleine gehandelt?

Ve bunu tek başına yaptın.

Click to see more example sentences
handeln davranmak

Diese Männer handeln schnell.

Bu adamlar hızlı davranıyorlar.

Erst handeln, dann denken.

Önce davran sonra düşün.

Ich möchte dir glauben, Jack, aber du handelst wie ein Krimineller.

Sana inanmak isterdim Jack ama bir suçlu gibi davranıyorsun.

Click to see more example sentences
handeln ticaret yapmak

Will Gaines handelt mit Drogen und Pornografie.

Will Gaines uyuşturucu ve pornografi ticareti yapıyor.

Ich handele mit allem, Mrs Bauford, mit absolut allem.

Her şeyle ticaret yapabilirim, Bayan Bauford, her şeyle.